Vzdělávací semináře pro vyučující angličtiny

V letech  2006 - 2012 jsem byla "vzdělávací institucí akreditovanou MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků". V tomto období jsem měla akreditováno 25 seminářů, odprezentovala jsem 120 pěti a vícehodinových seminářů pro více než 1.300 účastníků z celé ČR. Kvůli mateřským radostem v období 2010 - 2014 jsem o obnovení akreditace nežádala. Nyní (v březnu 2017), kdy se opět mohu plně soustřšeit na mou lektorskou činnost, se opět snažím obnovit svou akreditaci u MŠMT. Pevně věřím a doufám, že ji opět získám. Po celou dobu zmiňované mateřské dovolené jsem se snažila být profesně velmi aktivní a intenzivně jsem se vzdělávala a věnovala jsem se i publikační činnosti. Snad hodnotící komise bude vnímat všechny mé činnosti kladně a já akreditaci opět získám...

Níže naleznete abstrakty všech mých čtyř a více hodinových seminářů, které mám v současné době připravené. Na mých webových i facebookových stránkách průběžně zveřejňuji informace o místech, kde a kdy se jaký seminář koná.

Máte zájem uspořádat některý z níže uvedených seminářů u vás? Není problém!
Kontaktujte mne na lucka (zavináč) lingualudus.com a domluvíme vše potřebné ;)

Semináře, které připravuji a vedu, dělím do čtyř základních skupin:

 1. semináře pro vyučující angličtiny na běžných školách
 2. semináře pro vyučující angličtiny na běžných školách, kteří mají zájem rozšířit svou výuku o prvky Montessori
 3. semináře pro vedoucí anglických zájmových kroužků, letních táborů, pedagogy volného času
 4. semináře pro vyučující angličtiny v mateřských školách, mateřských centrech či jazykových školách (děti 3 - 6 let)

1. Semináře pro vyučující angličtiny na běžných školách - zpestření výuky

Sight words - aktivity s 200 nejčastějšími slovy v AJ pro 1.st. ZŠ

Tzv. „Dolch sight words“ je seznam 220 nejčastěji používaných slov v anglické dětské literatuře, který sestavil Edward W. Dolch již v roce 1948. Někdy se těmto slovům také říká „high frequency words“, protože E. W. Dolch dospěl k tomuto seznamu skrze analýzu textů stovek dětských knih. Vybíral ta nejčastěji objevující se tzv. „pomocná slova“ (tj. zájmena, přídavná jména, příslovce, spojky a pomocná slovesa) – tedy slova, která všem dělají největší problémy, protože jsou z velké části abstraktní (např. slova then, there). E. W. Dolch věřil, že pokud se žáci těchto 220 slov naučí rychle rozpoznávat na první pohled (a studenti angličtiny jako cizího jazyka je i aktivně používat), měli by být schopni přečíst min. 50% jakéhokoli dětského textu.

V anglofonních zemích se děti seznamují s těmito slovy postupně mezi mateřskou školou a 3. ročníkem ZŠ. Z nepochopitelných důvodů se sight words v prostředí výuky angličtiny jako cizího jazyka nevyskytují. Seminář chce tento trend změnit a vyučujícím tato slova prezentovat společně s aktivitami, které zajímavou a zábavnou formou tato slova postupně představují a následně procvičují.

Pro žáky první stupně jsou sight words rozdělena do skupin po 10 slovech, která vychází z pořadí, v jakém se slova učí žáci v anglofonních zemích (tj od nejjednodušších po nejsložitější). Ze seznamu slov byly vyjmuty slovesa v minulém čase – proto se mladší žáci setkají se 200 slovy. 

 • déllka semináře - 4 x 45 min
 

 

Sight words - aktivity s 220 nejčastějšími slovy v AJ pro 2.st. ZŠ

Tzv. „Dolch sight words“ je seznam 220 nejčastěji používaných slov v anglické dětské literatuře, který sestavil Edward W. Dolch již v roce 1948. Někdy se těmto slovům také říká „high frequency words“, protože E. W. Dolch dospěl k tomuto seznamu skrze analýzu textů stovek dětských knih. Vybíral ta nejčastěji objevující se tzv. „pomocná slova“ (tj. zájmena, přídavná jména, příslovce, spojky a pomocná slovesa) – tedy slova, která všem dělají největší problémy, protože jsou z velké části abstraktní (např. slova then, there). E. W. Dolch věřil, že pokud se žáci těchto 220 slov naučí rychle rozpoznávat na první pohled (a studenti angličtiny jako cizího jazyka je i aktivně používat), měli by být schopni přečíst min. 50% jakéhokoli dětského textu.

V anglofonních zemích se děti seznamují s těmito slovy postupně mezi mateřskou školou a 3. ročníkem ZŠ. Z nepochopitelných důvodů se sight words v prostředí výuky angličtiny jako cizího jazyka nevyskytují. Seminář chce tento trend změnit a vyučujícím tato slova prezentovat společně s aktivitami, které zajímavou a zábavnou formou tato slova postupně představují a následně procvičují.

Pro žáky druhého stupně jsou sight words rozdělena do skupin po 11 slovech, které vychází z pořadí, jak často se slova v angličtině vyskytují. Starší žáci jsou seznámeni se všemi 220 sight words, včetně deseti sloves v minulém čase.

 • délka semináře - 4x45 min
 

 

Grammar through conversation - krátké aktivity pro 1. st.ZŠ

Na tomto prakticky zaměřeném semináři si ukážeme a vyzkoušíme rychlé, jednoduché aktivity, pomocí kterých si žáci efektivně procvičí základní gramatické jevy v „praxi“ – tj. mimo prostředí gramatických cvičení v učebnicích. Gramatické jevy, probírané na prvním stupni ZŠ, budou žákům představovány v kontextu reálných situací, ve kterých se gramatické jevy používají nejčastěji. Tyto „bleskové“ aktivity se stanou vítaným kořením běžné výuky jak pro žáky, tak i pro vyučující. K aktivitám nejsou potřeba žádné pomůcky a nebo jen ty, které jsou běžně dostupné v každé třídě (tabule, tužka, papír, příp. vytištěné podklady).

 • délka semináře - 4x45 min

 

Grammar through conversation - krátké aktivity pro 2. st.ZŠ

Na tomto prakticky zaměřeném semináři si ukážeme a vyzkoušíme rychlé, jednoduché aktivity, pomocí kterých si žáci efektivně procvičí základní gramatické jevy v „praxi“ – tj. mimo prostředí gramatických cvičení v učebnicích. Gramatické jevy, probírané na prvním stupni ZŠ, budou žákům představovány v kontextu reálných situací, ve kterých se gramatické jevy používají nejčastěji. Tyto „bleskové“ aktivity se stanou vítaným kořením běžné výuky jak pro žáky, tak i pro vyučující. K aktivitám nejsou potřeba žádné pomůcky a nebo jen ty, které jsou běžně dostupné v každé třídě (tabule, tužka, papír, příp. vytištěné podklady).

 • délka semináře - 4x45 min

 

English through photos - anglická konverzace pro 1. st. ZŠ

Říká se, že obrázek (či fotografie) je víc než tisíce slov. Jelikož je naším cílem žáky rozpovídat, chceme jim tyto „obrázkové tisíce slov“ nabídnout jako téma pro jejich procvičování angličtiny na různá témata. V průběhu semináře se seznámíme s krátkými a univerzálními aktivitami, které jsou využitelné s různými fotografiemi při výuce angličtiny na prvním stupni ZŠ. Čím různorodější fotografie jsou, tím větší potenciál nesou pro bohatou a pestrou konverzaci, plnohodnotné rozhovory a popisy.

Autorkou všech prezentovaných fotografií je lektorka semináře, které nafotila v průběhu svých studijních a pracovních pobytů na všech kontinentech (kromě Antarktidy ;). Účastníci ze semináře budou odcházet s nevyčerpatelným množstvím aktivit, protože každá nově použitá fotografie poskytuje nové možnosti podněty k nejrůznějším formám verbálního vyjadřování (diskuse, popis, atd.).

 • délka semináře - 4x45 min

 

English through photos - anglická konverzace pro 2. st. ZŠ

Říká se, že obrázek (či fotografie) je víc než tisíce slov. Jelikož je naším cílem žáky rozpovídat, chceme jim tyto „obrázkové tisíce slov“ nabídnout jako téma pro jejich procvičování angličtiny na různá témata. V průběhu semináře se seznámíme s krátkými a univerzálními aktivitami, které jsou využitelné s různými fotografiemi při výuce angličtiny na prvním stupni ZŠ. Čím různorodější fotografie jsou, tím větší potenciál nesou pro bohatou a pestrou konverzaci, plnohodnotné rozhovory a popisy.

Autorkou všech prezentovaných fotografií je lektorka semináře, které nafotila v průběhu svých studijních a pracovních pobytů na všech kontinentech (kromě Antarktidy ;). Účastníci ze semináře budou odcházet s nevyčerpatelným množstvím aktivit, protože každá nově použitá fotografie poskytuje nové možnosti podněty k nejrůznějším formám verbálního vyjadřování (diskuse, popis, argumentace, atd.).

 • délka semináře - 4x45 min

 

2. Semináře pro angličtináře na základních školách - propojení výuky angličtiny s Montessori přístupem

Montessori principy ve výuce anglické gramatiky I.

Montessori pedagogika se mimo jiné snaží žákům co nejvíce přiblížit realitu a „zhmotnit“ svět kolem nás, aby i „nehmatatelné“ mohli prozkoumat rukama. Tento princip „zhmotnění nehmatatelného“ žákům velmi pomáhá i při pochopení a upevnění různých anglických gramatických jevů. Seminář je zaměřen na praktické ukázky aktivit, které si účastníci budou moci sami vyzkoušet a odnesou si tak nejen podklady k těmto aktivitám, ale také nedocenitelné osobní zkušenosti z účastí v nich. Aktivity jdou napříč všemi jazykovými dovednostmi (mluvení, psaní, čtení i poslech) a velmi často je kombinují. Tento seminář se zaměřuje na aktivity procvičující následující gramatické jevy: množné číslo podstatných jmen, stupňování přídavných jmen, člen určitý a neurčitý, stažené tvary sloves a strukturu vět – oznamovací způsob, otázka, zápor. Seminář je připraven primárně pro vyučující angličtiny na prvním stupni ZŠ, ale je vhodný i pro ty vyučující na druhém stupni ZŠ, kteří chtějí svým žákům pomoci se zvládnutím výše popsaných gramatických jevů.

 • délka semináře - 5x45 min

Montessori principy ve výuce anglické gramatiky II.

Montessori pedagogika se mimo jiné snaží žákům co nejvíce přiblížit realitu a „zhmotnit“ svět kolem nás, aby i „nehmatatelné“ mohli prozkoumat rukama. Tento princip „zhmotnění nehmatatelného“ žákům velmi pomáhá i při pochopení a upevnění různých anglických gramatických jevů. Seminář je zaměřen na praktické ukázky aktivit, které si účastníci budou moci sami vyzkoušet a odnesou si tak nejen podklady k těmto aktivitám, ale také nedocenitelné osobní zkušenosti z účastí v nich. Aktivity jdou napříč všemi jazykovými dovednostmi (mluvení, psaní, čtení i poslech) a velmi často je kombinují. Tento seminář se zaměřuje na aktivity procvičující následující gramatické jevy: předložky místa, času, pohybu a slovesné časy. Tento seminář je pouze volným pokračováním semináře Montessori principy ve výuce AJ gramatiky I. a proto není nutné absolvovat semináře chronologicky, byť je to upřednostňováno.

 • délka semináře - 5x45 min
 

 

... poznámka k seminářům kombinujících výuku angličtinu s prvky Montessori

V roce 2013 jsem ve Společnosti Montessori, o.s. absolvovala seminář „English language in a Montessori classroom“ (Anglický jazyk v Montessori třídě). Seminář hodnotím jako kvalitní (velmi zkušená lektorka), ale prezentované aktivity byly „pouze“ přenesené z anglofonního prostředí, vůbec nereflektovaly potřeby žáků při studiu angličtiny jako cizího jazyka (tj. potřebu komunikovat s ostatními, atd.) Od absolvování tohoto semináře jsem se začala intenzivně zabývat zapojováním principů Montessori do výuky angličtiny - tedy mé profese před mateřiskou dovolenou (obohacování metodiky výuky angličtiny o prvky zážitkové pedagogiky) a nové profese "objevené" v průběhu mateřské dovolené (Montessori pedagogiky). Konečně se dostávám k realizaci svého snu - připravit takové semináře, které představují účastníkům takové aktivity s prvky Montessori, které respektují opravdové potřeby žáků při studiu angličtiny jako cizího jazyka (nikoli jako jazyka mateřského) v prostředí běžných základních škol.

 

3. Semináře pro vedoucí zájmových kroužků, táborové vedoucí, pedagogy volného času

Mimoškolní angličtina - zážitkové jazykové projekty

Sedm let jsem měla to obrovské štěstí působit pod hlavičkou neziskové organizace jako metodik a odborný garant projektu, který přinášel celoroční pravidelnou zážitkovou výuku angličtiny do prostředí dětských domovů (děti 6 – 18 let). V roce 2013 byl tento projekt Pod křídly oceněn Evropskou jazykovou cenou LABEL. Cílem semináře je předat veškeré know-how, které jsem v průběhu metodického vedení projektu získala, aby i další děti mohly využívat jeho potenciál. Probereme možná témata a zaměření anglických kroužků či projektů, které mohou být krátkodobé nebo celoroční.

Samozřejmě si vyzkoušíme vybrané aktivity procvičující různé jazykové dovednosti. Nepřeberné množství fotografií nám následně pomůže lépe si představit, jak děti mohou na aktivity reagovat. Jednoduše řečeno, zaměříme se na vše, co pomůže dětem zpříjemnit osvojování si angličtiny bez pocitu, že „jsou ve škole“.

Neopomeneme také zodpovědět otázky typu: Jak zapojit děti s různými poruchami učení, s problémy se sebevědomím a motivací k učení? Jak prostřednictvím výuky angličtiny, která je pro děti zajímavá a zábavná, tato znevýhodnění zmírňovat a poskytovat velký prostor pro osobnostní růst?

Účastníci si ze semináře odnesou vytištěné podklady, na kterých mohou začít stavět své vlastní jazykové projekty a mimoškolní anglické programy.

 • délka semináře - 5x45 min

 

4. semináře pro vyučující angličtiny v mateřských školách, mateřských centrech či jazykových školách (děti 3 - 6 let)

Speak & Montessori - kurz přirozené výuky angličtiny

Tento dvoudenní kurz je připraven pro ty vyučující angličtiny v mateřských školách a v 1. a 2. třídě škol základních, kteří chtějí zpestřit, obohatit a hlavně zefektivnit svou výuku. Období seznamování se s cizím jazykem je dle mých profesních zkušeností naprosto zásadní, protože během něj si děti vytvářejí svůj celoživotní postoj k danému jazyku. Montessori přístup ke vzdělávání je natolik pestrý a pro děti zajímavý, že by byla obrovská škoda Montessori principy nezahrnout i do výuky angličtiny. Děti si tak v hodinách mohou rozšiřovat své obzory ve smyslové výchově, cvičení praktického života a dalších oblastech, ve kterých se děti učí angličtinu při vykonávání zajímavých činností, ne pouze koukáním na obrázky v učebnicích.

V průběhu prvního dne kurzu si probereme všechny nejdůležitější teoretické principy, na kterých je výuka angličtiny skrze Montessori aktivity postavena. Následně si ukážeme širokou škálu aktivit, které propojují výuku angličtiny se všemi Montessori oblastmi – tj. smyslovou výchovou, praktickým životem, matematikou, přírodními vědami (tzv. kosmickou výchovou) a výukou jazyka. Tyto aktivity mohou být samozřejmě využity i jako zpestření běžné výuky angličtiny.

Druhý den každý z účastníků bude mít prostor uvést jednu vlastní aktivitu, která kombinuje výuku angličtiny s libovolnou Montessori oblastí. Připraví se ji uvést a názorně předvést, ostatní účastníci kurzu budou simulovat děti. Následovat bude krátká diskuse o aktivitě a o dalších možných variantách, která tato aktivita nabízí. Právě možnost praktického vyzkoušení si aktivit nejen jako „dítě“ ale i jako vyučující, je naprosto zásadní pro proces osvojování si nových prezentačních dovedností. Kurz zakončíme postřehy a příklady z dobré praxe výuky angličtiny skrze Montessori přístup.

 • délka semináře - 16x45 min (2 dny)
DodatekMontessori přístupem se teoreticky i prakticky velmi intenzivně zabývám od února 2012. Kromě studia (viz. seznam absolvovaných seminářů v přiloženém životopise) jsem téměř čtyři roky vedla Montessori hrátky – pravidelné 60-ti minutové bloky s týdenní pravidelností, kterých se účastnily děti za přítomnosti svých rodičů. Bylo opravdu neskutečně poučné a motivující zároveň sledovat reakce rodičů, kteří byli naprosto fascinováni tímto přístupem k dětem – jak je jednoduchý a pokud se necháme vést selským rozumem, tak i intuitivní. Na široké škále směrů uvnitř Montessori systému jsem zastánce a propagátorka „neortodoxního“ směru (tj. jsem přesvědčena, že nemusíme používat pouze ty pomůcky, které před 100 lety vymyslela sama paní Montessori). Řídím se větou paní Montessori: „Stačí rozumět té myšlence a podle jejích podnětů kráčet kupředu.“. Jak mi mé vlastní zkušenosti i reakce ostatních rodičů potvrdily, tento „neortodoxní“ směr velmi vyhovuje dnešním rodičům i dětem.