LINGUA LUDUS MÁ NOVOU INSPIRACI - MAMAFAKTURU.CZ

Inspirována zkušenostmi a praxí z průběhu mateřské dovolené dávám i mému druhému pracovnímu nasazení název a konkrétní formu - zakládám MAMAfakturu.cz

Co to znamená pro Lingua Ludus? Obohacení výuky angličtiny o prvky Montessori pedagogiky. Obrovské obohacení!!!