Evropská jazyková cena LABEL 2013

Mezi roky 2005 a 2012 jsem se (Lucie Urbančíková) v pozici odborného garanta a metodika ve spolupráci s o.s. Člověk hledá člověka spolupodílela na vytváření a realizaci projektu Pod křídly.

V roce 2013 byl projekt Pod křídly oceněn Evropskou jazykovou cenou LABEL, která podporuje nové a výjimečné aktivity v oblasti jazykového vzdělávání, a skrze tuto cenu se snaží propagovat tyto aktivity mezi odbornou veřejností a inspirovat tak ostatní k zavádění takových aktivit do jazykové výuky. Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která tuto cenu uděluje, funguje jako součást Domu zahraničních služeb koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce. Cílem Evropské jazykové ceny Label je podpořit nové a výjimečné aktivity v oblasti jazykového vzdělávání, propagovat je mezi odbornou veřejností a inspirovat ostatní k zavádění takových aktivit do jazykové výuky (více na www.naep.cz a www.naerasmusplus.cz).

Projekt Pod křídly sedm let přinášel pravidelnou výuku angličtiny dětem ve  věku 6 – 19 let žijících v sedmi dětských domovech rozmístěných po celé ČR.  Jeho cílem bylo rozšířit a prohloubit znalost a komunikační dovedností dětí v anglickém jazyce. Pro projekt Pod křídly jsem sestavila speciální výukovou metodiku, jejíž základ tkví ve hře, osobních zážitcích a terapeutických metodách.

Do každého dětského domova v průběhu školního roku dvakrát týdně dojížděl pedagog, který využíval na míru sestavenou metodiku potřebám dětí a tohoto projektu. Pedagogové každý rok absolvovali dvě víkendová školení, která rozvíjela jejich pedagogické dovednosti. Účastníci projektu se každý rok účastnili 3denního pobytu s angličtinou v přírodě a slavnostního zakončení ročníku v Praze, které probíhalo každý rok jinou formou. Díky výuce anglického jazyka se u dětí z dětských domovů zvýšila šance na přijetí na střední i vysoké školy. U dětí které nechtěly pokračovat ve studiu na středních a vysokých školách, se zlepšilo uplatnění na trhu práce.