Jazykové projekty metodicky vedené Lucií Urbančíkovou

V této sekci si ve stručnosti můžete přečíst o jazykových projektech, na kterých jsem se jako Lucie Urbančíková (rozená Eiseltová) metodicky podílela. Doufám, že následující řádky budou pro Vás inspirací a nebo se rozhodnete mne kontaktovat, abychom nějaký projekt, zaměřující se na výuku jazyků, zrealizovali společně ;)

Speak & Montessori (2016 - současnost)

Při sestavování metodiky pro Speak & Do jsem zjistila, jak veliký hlad je po výuce angličtiny, která propojuje výuku cizího jazyka s principy Montessori pedagogiky. De facto, že neexistuje v Montessori prostředí výuka angličtiny jako cizího jazyka. V roce 2013 jsem ve Společnosti Montessori, o.s. absolvovala seminář „English language in a Montessori classroom“ (Anglický jazyk v Montessori třídě). Seminář hodnotím jako kvalitní (velmi zkušená, ochotná a milá paní  lektorka), ale prezentované aktivity byly „pouze“ přenesené z anglofonního prostředí, vůbec nereflektovaly potřeby žáků při studiu angličtiny jako cizího jazyka (tj. potřebu komunikovat s ostatními, atd.) Od absolvování tohoto semináře jsem se začala intenzivně zabývat zapojováním principů Montessori do výuky angličtiny. 

A proto je tu nyní metodika Speak & Montessori. Sice mi to trvalo 3 roky, než jsem se k této formě výuky propracovala, ale tato cesta byla velmi podnětná. Sestavuji takové jazykové aktivity a výukové bloky s prvky Montessori, které respektují opravdové potřeby žáků při studiu angličtiny jako cizího jazyka (nikoli jako jazyka mateřského) v prostředí běžných základních škol. Od roku 2017 připravuji i vzdělávací semináře pro vyučující angličtiny

 

Speak & Do (2015 - současnost)

Kamarádka mé sestry - Bára Kvasničková - se mě v září 2015 zeptala, jestli bych jí nepomohla se sestavováním metodiky pro zážitkovou výuku angličtiny dětí ve věku od 2 do 8 let. Souhlasila jsem a tak vznikl anglický jazykový program Speak & Do. Začala jsem sestavovat popisy aktivit, obsahy jednotlivých lekcí a vyrábět potřebné pomůcky (zde mi velmi pomohly mé zkušenosti s výrobou pomůcek pro MAMAfakturu.cz ;). Bára k těmto prvkům přidala principy respektující výchovy, nejrůznějšší písničky a zajímavé výtvarně-tvořivé aktivity a základní stavební kameny programu Speak & Do byly položeny. 

Jaké základní stavební kameny to tedy jsou?

  • zážitková pedagogika – primárně zapojení celého těla a výběru takových aktivit, které nejlépe simulují reálné prostředí v anglofonních zemí,
  • Montessori pedagogika – primárně využití Montessori pomůcek a postupů pro výuku angličtiny (schopnost porozumět a mluvit cizí řečí je dovednost a je tedy naprosto zásadní, aby se děti s jazykem seznamovaly skrze nejrůznější reálné činnosti, nikoli si pouze ukazovaly obrázky a memorovaly se slovíčka),
  • Hejného metoda – prof. Milan Hejný se sice zabývá metodikou výuky matematiky, jeho přístup je však v naprostém souznění s Montessori a zážitkovou pedagogikou a u dětí školkového věku rozvíjí tzv. předmatematické myšlení, které lze podporovat nejen skrze mateřský, ale i skrze cizí jazyk.
  • respektující výchova dle principů Respektuj a budeš respektován
  • a již zminované zpívání a výtvarně-tvořivé aktivity

Tyto výukové metody jsou zapojovány do výuky a kombinovány tak, aby maximálně vycházely vstříc potřebám dětí, které se výuky účastní a zároveň podporovaly všestranný rozvoj dětí v respektující atmosféře. Aby i nejmenší děti se rozvíjely ještě více a výuka jim byla co nejvíce přizpůsobena, do výuky pro nejmenší zakomponováváme i znakování – úžasný nástroj pro vzájemné porozumění. Je to nástroj pro ty děti, které se ještě necítí komfortně při mluvení, ale vnímají, učí se a chtějí komunikovat.

Speak & Play (2006 - 2008)

Kurzy Speak & Play byly mou druhou zastávkou na cestě k zapojování zážitkové pedagogiky do výuky angličtiny. Sestavila jsem 4-denní outdoorový program s angličtinou pro rodiče s dětmi (6 - 8 let). Děti se začaly seznamovat s angličtinou a zároveň měli rodiče prostor objevovat a učit se způsoby a postupy jak s dětmi angličtinu pro cvičovat doma. Byla jsem zodpovědná za metodiku a celkový obsah kurzu a jeho realzaci za podpory 4 instrukotrů. Kurzy se konaly pod hlavičkou Prázdninové školy Lipnice. 

Projekt Pod křídly (2005 - 2012)

Mezi roky 2005 a 2012 jsem pracovala v pozici odborného garanta a metodika ve spolupráci s o.s. Člověk hledá člověka spolupodílela na vytváření a realizaci projektu Pod křídly. Tento projekt byl vytvořen pro děti věku 6 – 19 let žijících v sedmi dětských domovech rozmístěných po celé ČR. Jeho cílem bylo rozšířit a prohloubit znalost a komunikační dovedností dětí v anglickém jazyce. Pro projekt Pod křídly byla sestavena speciální výuková metodika, jejíž základ tkví ve hře, osobních zážitcích a terapeutických metodách.

Cíle projektu Pod křídly byly následující a jsou seřazeny dle důležitosti:

1. Odstranění komunikačních bariér 
2. Odstranění strachu z cizích jazyků, konkrétně angličtiny
3. Nastartování zájmu účastníků o anglický jazyk a následně motivace k jeho studiu
4. Porozumění základním mluveným a psaným obratům v AJ
5. Posílení sebedůvěry, schopnost obhájit vlastní názor, podpořit týmovou spolupráci
6. Zpracování informací z různých zdrojů, orientace a jejich využití
7. Zvyšování vzdělanosti a motivace k samostudiu
8. Zvýšení možností uplatnění na trhu práce i při výběru středních nebo vysokých škol
 

V roce 2013 byl projekt Pod křídly oceněn Evropskou jazykovou cenou LABEL, která podporuje nové a výjimečné aktivity v oblasti jazykového vzdělávání, a skrze tuto cenu se snaží propagovat tyto aktivity mezi odbornou veřejností a inspirovat tak ostatní k zavádění takových aktivit do jazykové výuky.

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) jako součást Domu zahraničních služeb koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce. (více na www.naep.cz a www.naerasmusplus.cz)