Jazykový projekt Lingua Ludus byl založen v roce 2004 Lucií Urbančíkovou (roz. Eiseltovou) s cílem:

  • vytvářet a nabízet jazykové hry, které procvičují různé gramatické jevy
  • vést vzdělávací metodické semináře pro vyučující angličtiny
  • vydávat metodické publikace pro vyučující i pro rodiče, kteří chtějí procvičovat angličtinu se svými dětmi doma
  • sestavovat metodiku pro jazykové vzdělávací projekty pro děti i dospělé
  • aplikovat tyto jazykové hry a metodické postupy při výuce angličtiny (děti od 3 let až po dospělé

Má LINGUA LUDUS něco i pro Vás?

Nabídka pro školy a vyučující

Nabídka pro rodiče

  • vzdělávací semináře (t.č. v procesu akreditace MŠMT v rámci DVPP)
  • autorské jazykové hry zaměřující se na procvičování anglické slovní zásoby a upevnění anglické gramatiky
  • metodické publikace popisující aktivity zpestřující výuku angličtiny při skupinové výuce
  • autorské jazykové hry zaměřující se na procvičování anglické slovní zásoby a upevnění anglické gramatiky
  • metodické publikace popisující aktivity zpestřující výuku angličtiny v domácím či venkovním prostředí

 

Novinky v nabídce Lingua Ludus

Jazykové prší - slovesa II.

Tato verze jazykového prší je nejuniverzálnější – využití najde jak u začátečníků, kteří procvičují pouze přítomný čas prostý (I cook. – You don't cook. – Do you cook?), i u pokročilých, kteří procvičují oznamovací způsob, otázku a zápor ve všech slovesných časech, které určují přiložené karty...
Celý článek

Lingua Ludus - place where ESL and Montessori meet.